Økernveien 150

Av 11. desember 2017Nabovarsel

Økernveien 150,  0580 Oslo

Gnr: 123, Bnr: 17

Nabovarsel sendt: 09.12.2017

Bruksendring fra næring til boligformål